Preventivně výchovná činnost hasiči Hranice

23.06.2016 15:27

Dne 14. 6. 2016 jako již tradičně před koncem školního roku uspořádala jednotka dobrovolných hasičů hranice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje stanice Aš a sdružením dobrovolných hasičů Hranice preventivně výchovnou akci. Této akce se zúčastnily tři třídy dětí z Mateřské školy v Hranicích v doprovodu svých učitelek a poté pět tříd z prvního stupně Základní školy v Hranicích v doprovodu učitelského sboru. Pro děti byly připraveny praktické ukázky a děti měli možnost vyzkoušet si práci s vysokotlakou proudnicí pod dohledem zkušeného hasiče. I když to tak z počátku nevypadalo tak nakonec nám i počasí přálo. Na závěr akce bylo některým dětem dopřáno odvozu zpět ke svým budovám a to s ohledem na časovou vytíženost. Tímto by jsem chtěl poděkovat kolegům a kolegyním se zajištěním hladkého průběhu akce a to paní Nové a Janáčkové následně pak pánům Nový, Janáček, Škarda bratrům Jiřímu a Milošovi Bílým a za HZS panu Némethovi.

 

S díky Mojcher Jan