Praktický výcvik - sebezáchrana

14.10.2012 14:32

Dne 14.10.2012 jsme se v raních hodinách sešli na zbrojnici k dalšímu z našich výcviků. Ten dnešní byl zaměřen na sebezáchranu slaněním na laně. Jako vždy jsme začali teorií a bezpečností práce potom přešli k praktickému výcviku nejdříve takzvaně na zemi a nebo na sucho to znamená, že každý ze zůčastněních musel předvést, že zvládá základní uzle zná bezpečnost práce apod. Teprve poté jsme se přemístily do místní lokality zvané na skalkách. Kde došlo k zopakování základních uzlů, vytvoření kotevních bodů a následně k několika slanění u každého. Nejdříve se slaňovalo  ze svahu a poté ze skalního masívu.