Ocenění pro hranické dobrovolné hasiče

01.05.2013 07:01

  Dne 27. 4. 2013 se obecní jednotka sboru dobrovolných hasičů aktivně podílela na cvičení Luxor 2013, které se konalo v obci Velká Hleďsebe u Mariánských Lázní a které pořádalo krajské ředitelství  HZS ČR Karlovy Vary.  Za jednotku Hranice se byly přítomni tyto členové Petr Strunz, Miroslav Škarda, Emil Stehlic, Miloš Bílý, Dominik Švarc a Jan Mojcher.

          Pro Vaší informaci ve zkratce popíšu průběh cvičení. Dopolední zaměstnání bylo zaměřeno na evidenci obyvatel v případě živelné pohromy a jiných mimořádných událostí většího rozsahu, což pro kluky bylo spíše opakování, protože toto cvičily již po několikáté. Naopak novinkou bylo seznámení se s obsluhou SDO 2 (stanice dekontaminace osob 2 verze), která by byla využita např. při radioaktivním spadu nebo ptačí chřipce pokud by bylo potřeba dekontaminovat více osob. A to včetně seznámení se s ochrannými obleky ve kterých by v případě ostrého zásahu musely pracovat. Některým bylo umožněno si obleky  vyzkoušet  prakticky . Dále jsme byly seznámeni s technikou, kterou disponuje HZS Karlovarského kraje (autobus, nakladač, kontejnerové nosiče atd.). Formou vzájemného povídání jsme byly zkoušeni zda v situaci evakuace osob by jsme byly schopni být vedení města nápomocni při zřizování evakuačních center v domácích podmínkách a řešit problémy s tím související jako je provizorní dodávka energie, zdroje pitné vody výdej humanitární pomoci apod.

          Při odpoledním zaměstnání, které bylo více prakticky zaměřeno se procvičovalo několik činností. Zmíním ty kterých na kterých se podílela naše jednotka. Jako první úkol jsme řešily provizorní  zakrytí střech po větrné smršti a to včetně opravy a vytváření konstrukcí. Další pro nás nasimulovaná situace byla záchrana tonoucí osoby z vodní hladiny za pomoci nafukovacího člunu a poté záchrana plovoucího materiálu. Následovalo pátrání  po pohřešovaných osobách v lesním porostu a jejich transport na provizorních nosítkách ke stanovišti  záchranné služby. Na tomto stanovišti  probíhal na figurínách výcvik v poskytování srdeční masáže a umělého dýchání. Další pro nás vytvořený úkol bylo ve smyšlené obci Luxor (jedná se o kemp Luxor) obejít obyvatele zjistit od nich jejich potřeby a ve spolupráci se starostou obce Luxor tyto jejich požadavky řešit. Jako poslední zaměstnání dne jsme prováděli rozebírání provizorní hráze vytvořené z pytlů naplněných pískem v přilehlém rybníku.

          Na závěrečném nástupu bylo poděkováno přítomným jednotkám a předáno ocenění (foto) související s oceněním za projekt Luxor na celostátní úrovni od Generálního ředitelství HZS ČR (připojený odkaz) a  druhý odkaz posílám na stránky Chebského deníku kde je článek o tomto cvičení s rozsáhlou fotogalerií.

          Za jednotku s pozdravem Jan Mojcher

 

https://www.hzscr.cz/clanek/cviceni-maafex-vitezem-ankety-ministra-vnitra-hasic-roku.aspx

 

https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/dobraci-odstranovali-nasledky-zivelni-katastrofy-pouze-cvicne-20130429.html