LUXOR 2011

04.04.2011 10:09

Luxor 2011

Odborná příprava pro vybrané jednotky SDH obcí Karlovarského kraje se zaměřením na úkoly ochrany obyvatelstva

 

Odborná příprava jednotek

1.      Termín a místo konání

15. – 16. dubna 2011

Autocamp Luxor, Velká Hleďsebe

 

2.      Zúčastněné jednotky PO a složky IZS:

            9 JPO z Karlovarského kraje, tj. cca 54 členů (1+5)

Velitelé vybraných jednotek SDH obcí a hosté z HZS krajů

 

p.č.

Jednotka SDH obce (města)

NÁVRH BUDE UPŘESNĚN

Počet osob

Technika

1

Hranice

6

 

2

Křižovatka

6

 

3

Tři Sekery

6

 

4

Královské Poříčí

6

 

5

Lomnice

6

 

6

Krásno

6

 

7

Březová (KV)

6

 

8

Hroznětín

6

 

9

Stráž nad Ohří

6

 

 

C E L K E M

54

 

 

Ústroj – pracovní stejnokroj (PS-2), zásahová obuv (kotníková), opasek, pracovní rukavice, přilba. Odborná příprava bude probíhat převážně v přírodním prostředí, nutno počítat s další osobní výbavou proti dešti, chladu apod.

 

 

Ubytování a strava je zajištěna. Ubytování je zajištěno v polních podmínkách v prostoru autocampu Luxor. Nutno sebou vzít vlastní spací pytel. Umývárny s teplou vodou a toalety v místě. 

 

3.      Další účastníci

Starostové vybraných obcí (18 osob)

Zástupci humanitárních organizací (6 osob)

Příslušníci PČR (4 osoby)

Skupina VZS (3 osoby)

 

4.      Časový harmonogram:

15. 4. 2011

14:00                                zahájení cvičení

14:00 – 14:45                   příjezd na místo, prezence, poučení o BOZP

15:00 – 16:00                   ukázky možností kontejneru nouzového přežití, výstavba materiální základny humanitární pomoci

16:00 – 23:00                   zaměstnání

 

 

16. 4. 2011

00:30 – 02:00                   noční výcvik

07:00 – 08:00                   snídaně

08:00 – 13:00                   zaměstnání

13:00 – 14:00                   vyhodnocení, oběd, ukončení cvičení

 

Každé družstvo absolvuje 9 stanovišť  dle  rozvrhu   každé má jiné zaměření. Doba činnosti na každém stanovišti včetně přesunu je cca 60 min.  

 

5.      Stanoviště

 

5.1.   Protipovodňová ochrana

a)      organizace protipovodňové ochrany /nebezpečí povodní, hlásná povodňovou služba (obsluha profilu typu C),

b)      organizace a provádění výstavby protipovodňových hrází /vytipování místa výstavby, včasná výstavba, použití spec. prostředků, hráze z pytlů s pískem/,

c)      odstraňování překážek z vodního toku  /bezpečnost, technické prostředky, jištění/

d)     zajištění objektu proti vniknutí vody pomocí jednoduchých prostředků /pytle s pískem,  fólie, utěsnění dveří, kanalizačních vpustí/

e)      odčerpávání vody ze zatopených objektů /nasazení čerpadel, nebezpečí zřícení objektu/

Stanoviště: volná plocha č. 1 u dráhy

MTZ: plničky, protipovodňové pytle, písek, panely, prostředky na provizorní utěsnění stavebních otvorů, ženijní nářadí, MČS (SSHR), protipovodňová stěna (SSHR), hydrant

 

5.2.   Záchranné a likvidační práce – zabezpečení stavebních konstrukcí střech budov

a)      zabezpečení stavebních konstrukcí budov (základní rozdělení staveb, nosné a nenosné konstrukce, překlady ve stavebních otvorech, klínkování, praktické zajištění okna a stropu proti zřícení – roznášecí desky a výztuhy)

b)      zásady při odstraňování závalů (pažení, bednění, využití technických prostředků.)

c)      zásady při odstraňování polomů vývratů (manipulace s pilou ve výšce, jištění, způsoby kácení zavěšených větví, nebezpečí při kácení) 

 

Stanoviště : volná plocha č. 2 u dráhy

MTZ: výdřeva, sada nářadí, výztuhy, pila

 

5.3.   Záchranné a likvidační práce – zřícení budov a staveb

a)      Zajištění narušení střešní konstrukce (podpěry, nastavení konstrukce, doplnění krokví)

b)      Zakrytí otevřené části střechy plachtami (upevnění plachty, doplnění konstrukce)

 

Stanoviště : volná plocha č. 2 u dráhy

MTZ: výdřeva, sada nářadí, výztuhy, pila, plachty, nastavovací žebříky

 

5.4.   Zásahy na nebezpečné a neznámé látky, dekontaminace

a)      prvotní opatření organizace místa zásahu (rozpoznání NL podle účinků na místě zásahu, základní odstupové vzdálenosti pro NL, zabránění rozšiřování NL, předání informace o NL na KOPIS)

b)      ochranné prostředky hasiče, improvizované ochranné prostředky (zásahové oděvy a jejich odolnost proti NL, použití DT, ochranných masek, respirátory, volba vhodného stupně ochrany, improvizované ochranné prostředky, rouška, rukavice)

c)      dekontaminace hasiče (organizace dekontaminačního pracoviště, ochranné prostředky na pracovišti, postup dekontaminace, dekontaminační činidla, svlékání a ukládání kontaminovaných oděvů, evidence vystavení látce, praktická dekontaminace hasiče – návaznost na předcházející stanoviště)

d)     dekontaminace obyvatelstva a techniky (organizace místa dekontaminace obyvatelstva, příjem, svlečení, mytí, náhradní oděv, ukládání osobních věcí, nouzové podmínky pro dekontaminaci – stan, ohřev vody, dekontaminace techniky u zásahů typu SLAK a aviární influenza)

 

Stanoviště: volná plocha č. 3 - parkoviště

MTZ:  TA 2 CH, dekontaminační prostředky, plachta, lopatka, smetáček, kýbl, náhradní oděv, igelitové pytle, stahovací pásky, ochranné oděvy jednorázové, ochranné masky vč. filtru, gumáky, gumové rukavice, neutralizační a dekontaminační činidla, popisovače, přepravka.

 

5.5.   Evakuace obyvatelstva a zásady komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události, varování, vyrozumění, spojení (včetně náhradního způsobu)

a)      práva povinnosti občanů ve vztahu k evakuaci, evakuace zvířat

b)      evakuační střediska, (označení, evidence osob, poskytování základních informací) 

c)      evakuační zavazadlo

d)     varování

e)      vyrozumění

f)       spojení u zásahu

 

Stanoviště : stan č. 1

MTZ: Mapa s rozmístění prvků varování v Karlovarském kraji, pult s ukázkami signálů varování, radiostanice, megafon, plán města, psací potřeby, evakuační zavazadlo,  panely, paravány, tiskopisy, pásky

 

5.6.   Nouzové přežití obyvatel

a)      zajištění nouzového ubytování

b)      hygiena v podmínkách nouzového přežití

c)      zajištění stravování

d)     obecné zásady komunikace s postiženými

e)      výstavba a vybavení stanu

f)       možnosti využití kontejneru nouzového přežití při DN na dálnici, rozsáhlých MU

 

Stanoviště: stan č. 2, ubytovací stany 1- 3

MTZ: lehátka, ubytovací materiál – souprava k okamžitému a následnému použití, lehátka, spacáky

 

5.7.   Poskytování první pomoci, psychosociální pomoc

a)      zásady první pomoci, resuscitace, stabilizace

b)      třídění raněných (metoda START)

c)      zásady psychické hygieny, základy psychosociální pomoci

d)     práce s davem

 

Stanoviště: stan č. 3

MTZ: Ambu man basic torzo, resuscitační rouška, dlaha vakuová DK, HK

 

5.8.   Práce na vodě, záchrana osob z vodní hladiny

a)        plavidla používaná k záchraně (vybavení člunu, povinnosti posádky člunu, plavba)

b)       záchrana tonoucích (záchranné pomůcky, ochranné prostředky)

c)        možné nebezpečí při záchranných akcích

d)       speciální skupiny (vrtulník, potápěči)

 

Stanoviště: vodní plocha, prostor kolem vodní plochy

MTZ: 1 x člun gumový, prostředky pro záchranu na vodní hladině,

5.9.   Vyhledávání osob v terénu, vyhledávání utonulého, technoparty

a)      Nácvik vyhledávání osob v terénu ve spolupráci s PČR (zásady, vytvoření týlové ho prostoru, komunikace, práce s mapou, činnost po nálezu pohřešované osoby)

b)      Hledání utonulého s pomůckami, záchrana ne ledu

c)      Zásady chování při zajišťování úkolů při technoparty

 

Stanoviště: vodní plocha, prostor kolem vodní plochy

MTZ: 1 x člun gumový, potápěčská výbava, prostředky pro záchranu na vodní hladině, mapové podklady, GPS

 

5.10.                   Společný výcvik

a)      Kontejner nouzového přežití – ukázka možností

b)      Materiální základna humanitární pomoci – výstavba, provoz a likvidace

 

Stanoviště: volná plocha č. 4

MTZ: kontejner nouzového přežití s příslušenstvím (podlážky, nafukovací stan, vytápění, elektrocentrála), stan ZS 2 vzor 65 – souprava, stan hospodářský

 

6.      Garanti výcviku

 

            Za odbor OO a KŘ                – plk. Ing. Zdeněk Koco

            Za odbor IZS a služeb           – plk. Ing. Roman Krumphanzl