Likvidace obtížného hmyzu

11.05.2011 17:00

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hranice. Nabízí občanům žijícím nebo se rekreujícím v katastru obce Hranice (tedy i Studánka, Pastviny, Trojmezí, Siedlung) likvidaci obtížného hmyzu a to po předchozí domluvě a za úhradu nákladů.

 

Např.  Likvidace středně velkého sršního hnízda:  

  1x Raid černý                   120 Kč    

  1x Savo originál                 35 Kč

   Úhrada za dopravu        350 Kč

   CELKEM                       505 Kč

 

Kontakt  p. Strunz   tel.   776 294 665

               p. Brožek  tel.   724 196 165