Informace o projektu - 150 let hasičů Hranice

28.06.2018 09:15

Projekt: 150 let hasičů Hranice Žadatel: město Hranice Projektový partner: obec Eichigt Celkové náklady projektu: 7.281 Euro Dotace: 6.189 Euro (85%) Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis. Obsah projektu: město Hranice a obec Eichigt se domluvili na spolupráci u příležitosti 150 let od založení SDH Hranice. Slavnost určená pro širokou veřejnost z celého příhraničního regionu se uskuteční dne 18.8.2018 na náměstí v Hranicích. Slavnostní zahájení proběhne již v 9.00 hodin ráno proslovy zástupců obou partnerských obcí a nástupem všech pozvaných česko-německých hasičských jednotek a výstavou hasičské techniky. Poté zástupce města a velitel SDH Hranice ocení své členy za letitou práci pro sbor a jednotku, dojde k vysvěcení vlajky SDH Hranice. Slavností část programu bude ukončena spanilou jízdou všech českoněmeckých hasičských vozidel městem včetně hudebního vystoupení tematické kapely Hasičanka z Teplé a mažoretek. Do odpoledního programu se zapojíi široká veřejnost. Připravena bude prezentace jezdectví, spolek kynologů ukáže výcvik psů. Aby byly záchranné složky kompletní, nebude chybět představení práce policie, zdravotnické záchranné služby a profesionálních hasičů. V rámci spolupráce hasičů proběhne i ukázka požárního útoku mladých hasičů z partnerských jednotek a cca. ve 14:30 hod. dojde na představení spolupráce hasičů z Hranic a hasičů z místní části obce Eichigt – Ebmath, které spolu už několik let intenzivně spolupracují. Pro dětské návštěvníky připraví místní děti divadelní vystoupení a ke sportovnímu vyžití bude k dispozici skákací hrad. V odpoledních a večerních hodinách zahraje k tanci a poslechu regionální kapela. Cíl projektu: zvýšení míry spolupráce mezi oběma obcemi v oblasti společenských akcí, které mají potenciál zviditelnit přeshraniční území. Pořádání společných akcí na veřejně přístupných místech v partnerských obcích přinese zvýšení zájmu turistů o tuto lokalitu a vzájemné sbližování obyvatel hraničních regionů. Zároveň dojde k utužení vzájemné spolupráce obou obcí a hasičských jednotek, která se tak stane impulsem pro konání dalších přeshraničních aktivit.