Cvičení MAAFEX 2012

23.06.2012 00:30

Ve dnech 21. až 23. června 2012 probíhalo v Karlovarském kraji taktické cvičení složek IZS s mezinárodní účastí MAAFEX 2012. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost HZS kraje na organizaci, koordinaci a poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí ve spolupráci s orgány krizového řízení kraje, obce s rozšířenou působností a starosty obcí schopnost spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi. Kromě záchranných složek a nevládních organizací Karlovarského kraje se cvičení zúčastnila i záchranná jednotka z německé Služby technické pomoci (THW Sasko, Durynsko). MV-generální ředitelství HZS ČR na cvičení vyslalo poprvé nově vytvořený Traumateam ČR. Tato speciální jednotka je určena pro nasazování na mezinárodních záchranných operacích a MV-generální ředitelství HZS ČR ji vytváří ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a HZS hl. m. Prahy.

 

www.youtube.com/watch?v=o7cCGB7NkGU